Lem Kær – Et kompromisforslag?

Af Lennart Qvist, Det Konservative Folkeparti, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læserbrev: Der er megen debat om den måde, vi planlægger for større anlæg i det åbne land. Det handler ikke kun om vindmøller, men i lige så høj grad om fremtidens solcelleanlæg samt industriproduktionen ”Power-to-X”.

Det er tydeligt, at mange borgere efterlyser betydelig mere gennemsigtighed i de beslutninger vi træffer, og ikke mindst også efterspørger en klar og tydelig plan. Lige nu virker det hele en smule ustruktureret, og det virker ikke som om, at der er en overordnet plan. Det skaber en masse frustration blandt kommunens borgere, og flere bysamfund ved ikke om de er købt eller solgt, og om hvad de kan forvente af fremtiden.

Der er rigtig mange forskellige hensyn og interesser der skal varetages – og ét er i hvert fald helt sikkert – vi kommer aldrig til at kunne gøre alle fuldt ud tilfredse. Men derfor er det netop endnu vigtigere at der gives plads til dialog med de borgere som har betænkeligheder og spørgsmål til de forskellige projekter, og derfor er det endnu mere vigtigt, at vi har en samlet plan for et geografisk område inden vi begynder at vedtage drypvise placeringer af solcelle-, vindmølle- og andre industrianlæg.

For på den ene side skal vi naturligvis tage hensyn til de mange borgere der bor i vores landsbyer og i det åbne land, og på den anden side, så skal vi også sikre at vi har de bedste vækstbetingelser for vores virksomheder – for når det kommer til stykket, så er hele forudsætningen for et velfungerende velfærdssamfund jo at vi har virksomheder der producerer og sælger varer. Uden arbejdspladser i det private erhvervsliv har vi ikke penge til at løse alle de basale kernevelfærdsopgaver såsom børnepasning, skoler og ældrepleje.

Både på temamødet 3. juni samt i det eftersendte materiale, er det tydeligt at Vestas har et akut behov for yderligere testmuligheder af fremtidens vindmøller. Hvis man på nogen måde skal lykkedes med at finde et politisk flertal, så tror jeg man skal arbejde på følgende tiltag:

Langt bedre dialog med lokalområdet, hvilket indbefatter at også modstandere af projektet har fuld adgang til temamøder og dialogmøder.

Udarbejdelse af en helhedsplan for hele Lem/Velling/Stauning/Dejbjerg området der indeholder en væsentlig reduktion af størrelsen af de påtænkte solcelleanlæg.
En endnu mere klar og tydelig tilkendegivelse fra Vestas i forhold til hvad nye testmøller måtte betyde for fremtidige arbejdspladser i kommunen.