Biogas: Ja tak til nye anlæg, men hvilken placering og størrelse?

Irvin Christensen, Heebro 8, No, medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti.

Læserbrev: Som bekendt er der en ansøgning på vej om et nyt og meget stort biogas-anlæg ved Ejstrup – mellem Hee og Tim. Det ansøgte er mere end 10 gange større end nogle af de nuværende anlæg i kommunen. På grund af anlæggets størrelse vil færdselspåvirkningen blive ekstra stor på hovedvej 16 og på de tværgående veje i landskabet.

Det forlyder også, at der vil komme ansøgning om endnu mindst et anlæg, og måske ansøgning om udvidelse af eksisterende anlæg.

Jeg er ikke imod flere biogas-anlæg i kommunen, men vi skal være på forkant ved behandlingen af de kommende ansøgninger.

Når man vurderer behov for nye biogasanlæg er det vigtigt, at man i hvert tilfælde vurderer, om der i det ønskede område er behov for et anlæg, herunder størrelse og kapacitet, samt om der er aftaler nok til levering af produkter til anlægget. Dernæst ikke mindre vigtigt, om der er tale om den rigtige placering af hensyn til lokalbefolkningen, naturen, infrastruktur, jordbund, fredninger og meget andet.

Derfor vil det være nødvendigt, at alle aktuelle ansøgninger om biogasanlæg kommer på banen, når der vurderes, om vi skal have et eller flere biogasanlæg. De for nuværende eksisterende anlæg og deres kapacitet skal også medtages i den samlede vurdering.

Der vil komme et stort pres på eksisterende veje i det område, hvor de eventuelle nye anlæg placeres.

Derfor er det efter min mening meget vigtigt, at de kommende placeringer i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til at ligge på nye udpegede energi-/erhvervsområder i tilknytning til den kommende 2 plus 1-vej (hovedvej 15). Lige så vigtigt er det, at det/de kommende udpegede energi-/erhvervsområder bliver placeret i områder, hvor der i forvejen er mulighed for at udnytte den store del af vindmølle- og solcellestrøm, som vi producerer, men som på grund af transportproblemer ikke kan udnyttes i øjeblikket, hvilket er en medvirkende årsag til, at ”møllerne” og på sigt måske ”solcellerne” står stille/må kobles ud.

Ved en placering af energi-/erhvervsområder ved rute 15 vil der være ekstra mulighed for etablering af anlæg, der kan udnytte de store mængder strøm fra Nørhede-Hjortmose vindmøller og de 2-300 hektar solceller i samme område. Endelig kan kommende anlæg måske også aftage strøm fra havvindmøllerne, da kabler herfra også går gennem området ved rute 15.

Så lad os samle kræfterne om at finde de rigtige placeringer for de kommende anlæg.