Klippekort – Det frie valg

Lennart Qvist, Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti, Smørblomsten 44, Ringkøbing:

Alle ved, at kommunernes økonomi er udfordret. Her er Ringkøbing-Skjern Kommune desværre ingen undtagelse. Derfor var der også udarbejdet et stort besparelseskatalog forud for budgetforhandlingerne.

For det Konservative Folkeparti har vi hele tiden haft et ønske om at prioritere kernevelfærden højest muligt. Og stod det til os, så kunne vi godt spare lidt yderligere på tilskud til erhvervslivet for på den måde at finde midler til ældreplejen og børneområdet.

I de netop overståede budgetforhandlinger var det afgørende for os, at vi fik reduceret de planlagte besparelser på ældrecentrenes klippekortsordning så meget som muligt. For ordningen med klippekort er en måde, hvorpå vi kan give borgerne et frit valg.

Det lykkedes ikke at fjerne besparelsen helt, men reduktionen blev dog ”begrænset” til 25 procent.

I den Konservative byrådsgruppe vil vi løbende følge op på brugen af klippekortene, således at borgene forsat har frihed til at vælge, hvad de helst vil have hjælp til.