De mange socialdemokrater øger behovet for borgerlig vestjysk fornuft

Henning Klausen, Fynsgade 20, 6950 Ringkøbing
Formand, Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern

Socialdemokratiet har lagt en økonomisk plan frem, der vil hæve skatter og afgifter og dermed bremse vækst og skabelse af velstand i Danmark. Venstre vil bruge hele råderummet på 69 milliarder, hvad der i sig selv er betænkeligt. Og i kapløbet om at fylde gaveboden vil Socialdemokratiet endda bruge 10 milliarder mere og må derfor satse på skattestigninger, som er ren gift for vækst og skabelse af velstand. For slet ikke at tænke på, hvad der sker, når de røde støttepartier kommer med deres umættelige krav.

Det går ganske vist lige nu godt for Danmarks økonomi, men det er letsindigt at bruge hele råderummet, som jo er penge, der ikke er i kassen endnu. Og endnu farligere for dansk økonomi at hæve skatterne. De skal tværtimod ned! Derfor er der nu for alvor behov for borgerlige partier, som ikke bare går med i kapløbet om at bruge flest penge på den offentlige sektor.

Så ærgerligt, at Venstre tilsyneladende ønsker at være med i dette kapløb – og ligner Socialdemokratiet mere og mere. Lokalt mener vores borgmester og viceborgmester faktisk tilmed, at man skal stemme på de 2 store partier med kandidater fra Herning og Holstebro. Noget specielt, må man vist tillade sig at mene. Og det gælder ikke mindst efter Mette Frederiksens besøg i Skjern for nyligt, hvor det jo ydermere blev klart, at der skal kæmpes hårdere for 2+1 vejen end forventet. Mette Frederiksen udtrykte således betydelig tvivl med hensyn til Socialdemokratisk støtte hertil.

Jeg vil derfor klart anbefale, at der stemmes på den eneste borgerlige kandidat, som bor i vores kommune, og som er opstillet for et parti, der er repræsenteret i det nuværende folketing – nemlig Pia Olivia Christensen fra Det Konservative Folkeparti.

Hun er godt nok kandidat for et parti, som ikke kommer med de store overraskelser under valgkampen – og ikke deltager i kapløbet om overbudspolitik. Men til gengæld ved man, hvor man har De Konservative. Vi går stadig til valg på lavere skat, et sundhedsvæsen tættere på dig, en stram flygtningepolitik, en ambitiøs og effektiv klimapolitik, ansvar for de dårligst stillede, sikring af at børn kan få en god start på livet – og at ældre skal have en værdig alderdom.

Pia Olivia er samtidig kandidat for et parti som ved, at pengene kun kan bruges én gang, og at der også skal fokus på at tjene penge – og ikke kun på, hvordan de skal bruges og fordeles. Der skal sikres, at virksomhederne har de rigtige rammer og f.eks. har mulighed for at sikre den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

Samtidig er det jo også i et helt lokalt perspektiv vigtigt, at de kystnære møller kommer så langt ud som muligt – og det er ligeledes netop noget, som Pia Olivia har kæmpet hårdt for i flere år.

Så hvis du kort sagt ønsker en sikker borgerlig stemme i folketinget, er det nu, du skal stemme på Det Konservative Folkeparti. Jeg har i min efterhånden lange periode som aktiv i partiet aldrig fået så mange positive kommentarer fra potentielle vælgere, som jeg har fået i de seneste uger. Så fortsæt med at komme frem kære ”skabskonservative” og hold fast, når du står i boksen. I den seneste måling for Vestjyllands Storkreds var der desuden fremgang fra 4,9 % til 7,0 % til konservative.

Så stem på Pia Olivia fra Ringkøbing. Borgerlig vestjysk fornuft!