Demente – Nytænkning der svarer til virkeligheden

Af
Else Omer, sygeplejerske &
Pia Olivia Christensen, borgmesterkandidat, Konservative Ringkøbing-Skjern

Der bliver flere og flere demente. Vi ved dette med sikkerhed – det viser alle statistikker – og det mærkes i hjemmeplejen og på plejehjemmene.  Men er vi tilstrækkeligt fremsynede, og udvikler vi ældreplejen med baggrund i denne udfordring?

På plejehjemmene laves skærmede enheder og det funger fint, men der er ved at være så mange demente, at vi måske burde indrette hele plejehjemmet til de mange med demens og så have små afdelinger til dem, der ikke har demens. I dag gør vi det modsat – altså små afdelinger til beboer med demens og hovedparten til de fysiske svage. Dette svarer ikke til virkeligheden. Der er lavet en opgørelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, som viser, at op mod 75 % af beboerne på kommunens plejehjem er demente. Så mange skærmede pladser har vi slet ikke på nuværende tidspunkt.

Konsekvensen af de manglende skærmede enheder er, at mange, der ikke har demens, bor dør om dør med beboere med demens. Dette betyder en hverdag, hvor de ikke-demente ofte får uønsket besøg i deres hjem og for den enkelte beboer er det en indgriben i den personlige frihed, at man ikke kan bestemme over eget liv og eget hjem. I forlængelse heraf skal det også nævnes, at beboer med demens, der ikke er på de skærmede enheder, jo ikke nyder godt af den fagspecifikke kompetence, der findes lige netop dér.

Som Det Konservative Folkeparti ser det, er det nødvendigt helt at nytænke i forhold til plejehjem og ældreområdet. Én af mulighederne kunne være, at når der skal bygges nye plejehjem, så bygges der selvstændige hjem til demente og andre hjem til somatisk svage ældre. Vi kunne også starte med at ændre den nuværende fordeling af plejehjem og beboer efter samme princip.

Vi skal sikre, at den enkelte borger får den pleje, som vedkommende har brug for, samtidigt med at vi sikrer størst mulig tryghed og frihed for hver enkelt beboer. Og måske man som ikke-dement på denne måde også kunne få et større socialt fællesskab blandt mere ligestillede.

Men dette er ikke nok. Personalet skal også have mere tid til at udføre kerneopgaven, som jo er at hjælpe og støtte beboerne. Den tid kan måske frigives gennem mindre administration og hvis ikke så må der flere varme hænder til at udføre arbejdet. Det handler om værdighed, ordentlighed og respekt. Det vil Det Konservative Folkeparti gerne kæmpe for – de stærke skal passe på de mindre stærke.