Dét står jeg for

Af Byrådskandidat Esther Haubjerg Jørgensen, Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing

Dialog, lytte, åbenhed og samarbejde er vejen til at lave god politik. Hvorfor holde eks. modstandere af Lem Kær ude af den politiske debat? At lytte er ikke ensbetydende med, at man altid skal være enig, men parterne er blevet hørt, og det kan jo være, der også dukker noget nyt op i sagen undervejs.

Jeg har fulgt Ringkøbing-Skjern Forsyning´s håndtering af deres kommende arbejde i Kloster, som vil vare 2 år. Vi har i Dagbladet løbende kunnet følge med i, at Kloster er i gang med at planlægge en ny Brugs.
De forstår ikke, at de ikke er blevet involveret af Forsyningen, da det vil berøre handlen og livet som sådan i Kloster. Som man læser i Dagbladet har Forsyningen ikke tænkt sig at involvere hverken borgerne eller for den sags skyld Ringkøbing-Skjern Kommune. Jamen, hvad er det for en fremgangsmåde? – Hvorfor kan man ikke sætte sig ned og planlægge forløbet sammen, så det kommer til at koste/betyde mindst muligt? Forsyningen betales af borgerne (som ganske vist ikke er kommunal, men dog ejet af borgerne) Der er 6 byrådsmedlemmer i bestyrelsen  (ud af 11 bestyrelsesmedlemmer) hvor er I henne?

Hvad skal de offentlige penge til? – og hvordan? Jeg har både været offentlig ansat, leder og selvstændig. Jeg ved godt, at det er nemmere at beslutte noget og få det hurtigt udført på egen matrikel end i det store offentlige hjul, der kører og kører. 

”Man kan kun bruge pengene én gang” – så sandt!

Jeg er nysgerrig på, hvornår byrådet – udover budgetkonferencen – har et helikopterblik og drøfter:
Er der ting, man tør ændre – hvor man tør kaste bolden ud til andre, der kan prøve at løfte opgaven? 

Er der offentlige arbejdsopgaver, der vil give god mening at udlicitere? Skeler vi til Holstebro Kommune ejer de ikke selv maskiner mm i Park- og Anlægs afdelingen; det er endda en socialdemokratisk ledet kommune.
Skal Ringkøbing-Skjern Forsyning drive entreprenørforretning?

Følges pris og kvalitet ad? – Ikke nødvendigvis, men garanten ligger i udbudsmaterialet.  

Vores kommune har en stor udfordring med fraflytning. Brug de yngre/unge til involvering i emnet: Bosætning – De må da vide, hvad det drejer sig om, så lad det politiske kæmpe for eks. uddannelsessteder  –  i samarbejde med virksomheder.

Emner er der mange af: Sluttelig vil jeg vende turismen. Med de meget store tiltag, der bygges op i Søndervig området, må det absolut være et stort politisk emne: Hvordan kan kommunen være foran med tiltag, så turistoplevelsen og service er i top? – Parkeringshuse i Ringkøbing by må stå øverst på listen.