Hvis du kan bidrage, så skal du bidrage

Af Pia Olivia Christensen
Folketings- og byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti – Ringkøbing-Skjern

Læserbrev Dagbladet Ringkøbing-Skjern – 7. november 2016

Bent Bøgsted, Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti skriver i sit læserbrev d. 29/10/2016, under overskriften ”Væk med elendig reform”, at ” Det har været alt for uklart, hvornår man kunne få en førtidspension, og folk er blevet jaget ud i fleksjob på ganske få timer eller minutter om ugen”.

Lad mig lige starte med at nævne, at jeg til dagligt arbejder indenfor beskæftigelsesområdet og derfor har stor erfaring indenfor både fleksjobordningen, ressourceforløb og førtidspension. Nu vil jeg ikke gennemgå hele lovgivningen på området, men grænsen mellem fleksjob og førtidspension kan opsummeres til: hvis du kan arbejde, så skal du arbejde uanset, hvor mange timer om ugen, det drejer sig om. Hvis din arbejdsevne ligger under 10 timer om ugen, så skal kommunen kunne påpege et udviklingspotentiale og kan kommunen ikke det, så er du berettiget til førtidspension. Det er vel egentligt fair nok, at såfremt vi mennesker kan bidrage til samfundet, så skal vi bidrage til samfundet. Det undrer mig, at man i DF ikke er enig i denne vurdering.

Det undrer mig tillige, at Bent Bøgsted bruger ordene ”jaget ud i fleksjob”. Det må da være en gevinst for det enkelte menneske og samfundet som helhed, at man er i stand til at være aktiv deltagende på arbejdsmarkedet. Hvorfor mener DF, at det er noget negativt? Og er Bent Bøgsted derudover slet ikke klar over, at rigtig mange kommuner økonomisk er udfordret bl.a. fordi udgifterne til beskæftigelsesområdet eksploderer? Det går ud over ældre og børn- og ungeområdet – to områder som vi i Det Konservative Folkeparti ikke vil være med til at skære ned på længere.

En ændring af hele beskæftigelsesområdet er også noget som jeg er tilhænger af. Vi skal have gennemført en dybtgående forenkling af reglerne og så bliver vi også nødt til at se på niveauet for de offentlige ydelser samt at skabe en større sammenhængskraft ydelserne imellem – fx mister mange af vores medborgere rigtig mange penge hver måned, når de går fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb eller overgår til ressourceforløb. Et andet område, som jeg gerne vil være med til at sætte fokus på er, at man jo som forsikret ledig har en dagpengeperiode på 2 år, men som ledig fleksjobber kan man få ledighedsydelse helt indtil folkepensionsalderen, hvis man bare deltager aktivt i sin sag. Er det rimeligt? Det synes jeg ikke. Indenfor begge områder er man ledig/jobsøgende.

I Det Konservative Folkeparti har vi en meget målrettet socialpolitik, hvor vi finder det helt centralt, at der skal tages hånd om de medborgere, som vitterligt ikke kan klare sig selv – det gælder både børn, unge, voksne og ældre. Vi skal værne om de af os, som har brug for støtte på grund af omsorgssvigt eller helbredsmæssige udfordringer. Det ligger helt fast. Men jeg har ikke ondt af de af os, som kan arbejde få timer om ugen og som derfor også bliver bedt om at bidrage til egen løn få timer om ugen. Det er da et helt fantastisk land vi bor i, at vi kan blive forsørget hele livet ved blot få timers arbejde om ugen. Jeg har svært ved at se katastrofen heri.

Lad os sammen reformere og forenkle hele beskæftigelsesområdet med fokus på det personlige initiativ og ansvar. Som det er i dag, så er det alt for let at gøre egne problemer og udfordringer til statens problemer og udfordringer. Lad os ikke konstant spørge, hvad Danmark kan gøre for os, men i stedet hvad vi kan gøre for Danmark og vores fælles husholdningskasse.