Erhvervslivet er vores venner

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

At det er det private erhvervsliv, som betaler for det danske velfærdssystem, er ingen forhåbentligt i tvivl om. Penge nok til mere og bedre velfærd kræver derfor et aktivt og velfungerende erhvervsliv i vækst; og et erhvervsliv i vækst kræver bl.a. øget arbejdsudbud. Nogle vil måske påstå, at bedre velfærd alene kræver, at vi hæver skatten, men det bliver et stort og rungende nej tak fra mig og Det Konservative Folkeparti.

For at skabe større erhvervsmæssig vækst og dermed også øge vores fælles husholdningskasse, har de danske virksomheder brug for kvalificeret arbejdskraft. Vi skal naturligvis gå all-in.

For det første skal flere løftes ud af offentlig forsørgelse. Hvis vi fx flytter bare 10.000 flere ud af offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse, vil det øge vores økonomiske råderum med ca. 3,5 milliarder kroner.

For det andet skal vi have styrket den internationale rekruttering og det kan vi gøre ved at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

For det tredje skal vi gøre det attraktivt at fastholde velfungerende seniorer på arbejdsmarkedet. Dette kunne evt. være gennem flere deltidsstillinger ud fra devisen om, at det er bedre at have mange på deltid end ikke at have nogen overhovedet. Her skal arbejdsmarkedets partere selv sikre attraktive arbejdsvilkår, som kunne lokke flere til at blive på arbejdsmarkedet eller vende tilbage.

Og så skal vi lette alt det administrative bøvl for virksomhederne – det kan også frigive arbejdskraft.

I Vestjylland er det desuden særdeles vigtigt, at vi får større fokus på erhvervsuddannelser indenfor fx fødevareindustri, turisme og vedvarende energi. Det kræver, at uddannelserne er attraktive og her spiller geografien ind. Vi skal sikre, at afstanden til uddannelsesinstitutionerne ikke afholder vores unge fra at søge ind på disse uddannelser. Vi har brug for de unge, vi har brug for at de bliver i Vestjylland og bliver en aktiv del af vores lokale samfund.

Sidst men ikke mindst, så er en forbedret infrastruktur helt afgørende nødvendig for fortsat vækst i Vestjylland – vi skal som minimum have en 2+1-vej fra Herning over Ringkøbing til Hvide Sande. Med Socialdemokratiet ved roret bliver det mere usikkert om denne vej vil blive prioriteret.

Alt dette og meget mere vil jeg kæmpe for, hvis jeg bliver valgt til Folketinget. Stem derfor personligt på mig!