Farveblindhed smitter åbenbart

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Endnu et blåt parti er tilsyneladende ved at blive farveblind.

KD’s sygemeldt formand, Stig Grenov, fortalte d. 23. maj 2019 på altinget.dk, at KD har 4 ultimative krav til Lars Løkke, hvis de skal pege på ham som statsminister efter folketingsvalget. Kravene er: afskaffelse af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen skal stige til niveau med kontanthjælp, regionerne skal bevares og Imamloven skal afskaffes.

Dermed er KD i al fald for så vidt angår kontanthjælp og flygtninge- og indvandrerpolitik nu helt på linje med Enhedslisten og De Radikale.

Og som om det ikke er nok, så supplerede KD’s konstituerede formand, Isabella Arendt, med en udtalelse til Kristeligt Dagblad d. 23. maj 2019 om, at hun til EP-valget overvejer at stemme på Enhedslisten eller Alternativet.

I Det Konservative Folkeparti mener vi som erklæret blåt parti, at det selvfølgelig altid bør kunne betale sig at arbejde og at de, der kan, naturligvis skal forsørge sig selv. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft både lokalt og på landsplan. Det bremser vækst og indtægtsmuligheder. Så jo flere der flyttes fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse, jo større bliver vores økonomiske råderum, og jo mere velfærd kan vi få fx i forhold til børn og ældre. Det skal ikke være mere økonomisk attraktivt at være på passiv offentlig forsørgelse end ude på arbejdsmarkedet. Men det er KD åbenbart uenig i.

Med ønsket om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og en højnelse af integrationsydelsen vil jeg desuden mene, at KD både på landsplan og lokalt har et alvorligt forklaringsproblem. Vi står i Naturens Rige ligesom i mange andre af landets kommuner overfor massive besparelser de næste 3-4 år. Hvordan kan KD retfærdiggøre, at folk på passiv offentlig forsørgelse bør modtage flere penge samtidig med besparelser på fx børne- og ældreområdet?

Men ligesom resten af rød blok forestiller KD sig måske, at det blot kan klares ved endnu et ekstra vred på skatteskruen, selvom vi i forvejen er et af de lande i verden, hvor borgerne beskattes hårdest?

I forhold til nedlæggelse af regionerne kan vel blot konstateres, at hvis man bliver syg, er det trods alt nok mere betryggende at have en læge end en politiker ved hånden. Med sundhedsreformen rykkes ansvaret jo generelt tættere på borgerne – helt ud i kommunalbestyrelserne og til de privatpraktiserende læger sideløbende med, at der tages et konkret nationalt ansvar, dér hvor der er brug for det – bl.a. i forhold til et fælles patientjournalsystem, svartider i akutberedskabet og i sikring af ensrettede behandlingstilbud.

Når det kommer til Imamloven så handler den om, at hadprædikanter – uanset religiøs overbevisning – ikke skal kunne indrejse i Danmark. Religiøs forkyndelse, som billiger terror og ytringer, der undergraver den danske lovgivning, er naturligvis helt uacceptabelt, og bør derfor kunne straffes, hvis spillereglerne ikke overholdes. Imamloven handler om Danmarks sikkerhed. Den skal vi aldrig gå på kompromis med.

Jeg undres, når KD påstår, de er et blåt parti. Men det er jo desværre ofte sådan med farveblindhed, at man samtidig mister evnen til at skelne mellem farverne. Og så er der jo selvsagt en forklaring på KD’s diverse udmeldinger de seneste dage.