Flere eller færre flygtninge til Danmark?

Af Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

I Krydsfelt på TV-MidtVest d. 9. april 2019 tilkendegiver Kristian Andersen fra Kristendemokraterne, at Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarksmestre i integration. Og i opslag på Facebook d. 15. april 2019 skriver Kristian Andersen, at KD i forhold til udlændingepolitikken ønsker at være blå bloks svar på De Radikale – det kan jeg kun forstå på én måde: at grænserne igen skal åbnes op for at flere flygtninge kan komme til Danmark.

I forhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes indsats, så viser tal fra Det Nationale Integrationsbarometer i 4. kvartal 2018, at efter 3 år i Danmark er kun 44 % i vores kommune i lønmodtagerforhold af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte – altså 56 % er på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Ud af 278 personer, som d. 1. januar 2019 var omfattet af integrationsprogrammet i Naturens Rige, var det kun 146, som deltog i danskundervisning – altså kun ca. hver anden.

Selv om jeg elsker vores kommune og også gerne praler af os, så viser tallene, at alt for mange er på offentlig forsørgelse og alt for få lærer dansk.

Overstående er alene i forhold til Naturens Rige. Hvis vi kigger ud over kommunegrænsen, som vi jo skal, når vi taler om Folketingsvalg, så har vi endnu flere udfordringer at forholde os til.

Som samfund bruger vi lige nu ca. 30 milliarder om året på flygtninge- og indvandrerområdet i forhold til ikke-vestlig indvandring. Vi har massive ghettoproblemer med øget kriminalitet og generelt stor arbejdsløshed blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Vi har udenlandske kvinder som aldrig opnår tilknytning til det danske arbejdsmarked, fordi fastholdelse af egen kultur er vigtigere end at hilse sit nye land velkommen med alt hvad det indebærer. En del unge med anden etnisk herkomst formår slet ikke at leve op til demokratiets spilleregler. Vi har imamer, som prædiker radikalisering, unge som ønsker at kæmpe på IS’s side rundt om i verden. Flere til Danmark? Nej tak! Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, ja, men ikke flere på offentlig forsørgelse og ikke flere som dybest set ikke vil det danske samfund og de danske spilleregler.

Vi skal leve op til vores internationale forpligtigelser, men for mig er det først og fremmest vigtigt at tage vare på Danmark og danskerne.