Fokus på indsatser som giver mening – et kærligt hjerte, sund fornuft og forebyggelse

Af
Pia Olivia Christensen, borgmesterkandidat, Konservative Ringkøbing-Skjern

 

Der har i efterhånden lang tid været stort fokus på social- og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern kommune. Og det med rette. Vi trænger til fornyelse. Vi trænger til en kulturforandring.
En værdig demens- og ældrepleje kræver realistiske personalenormeringer og et kompetenceløft. Det, de ældre ofte har brug for, er tid, ro, nærhed og et kærligt hjerte, en nænsom hånd. De ældre er ofte i særlig grad sårbare overfor, hvordan deres hverdag bliver prioriteret og hvordan omgivelserne behandler dem. Fagligt skal man være i stand til at danne relation til den ældre – det er af helt afgørende betydning for den ældres trivsel, dement eller ikke-dement. Derudover så skal et plejehjem kunne føles som et rigtigt hjem, hvor man som ældre selv er med til at bestemme sin dagligdag og har mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter sammen med ligestillede.
Men social- og sundhedsområdet handler ikke kun om de ældre. Det handler også om de af vores medborgere som er ude af stand til at klare sig selv på grund af fysisk eller psykisk sygdom og handicap; eller som har så store sociale udfordringer, at de har brug for en ekstra hånd for at komme videre i livet. Denne ekstra hånd skal vi også være villige til at give – det er også en del af vores velfærdssamfunds grundprincipper.
Ud over at vi skal hjælpe de mennesker, som allerede nu har brug for hjælp, så skal vi fremadrettet i langt højere grad satse på hele det forebyggende sundhedsområde så som kost, søvn, motion, medicinforbrug, rygestop, overvægt, alkoholforbrug og kronikerområdet, samt depression, stress og udbrændthed. Det forebyggende arbejde kan også rettes imod misbrug, fald i eget hjem og forbedre sektorovergangen i det nære sundhedsvæsen – herunder hjemmepleje og akutaflastning.
Vi har ikke brug for flere forkromede projekter med en masse administration til følge – det vi har brug for er et godt stykke solidt forebyggende arbejde indenfor de områder, som vi med sikkerhed ved forebyggelse hjælper på. Mine tanker her omhandler både den enkelte borger i Ringkøbing-Skjern Kommune og også den enkelte medarbejder, som ofte knokler for at få tid til at levere en bare så nogenlunde service.
At få styr på kerneydelserne til glæde og gavn for borgerne og at skabe et personale som trives er ikke nødvendigvis billigt. Som vores lokale Konservative formand, Henning Klausen, skrev i et debatindlæg i Dagbladet d. 17. juni 2016, så kan det være en mulighed at bruge nogle af midlerne fra vækstpuljen til styrkelse af kerneydelserne. Og jeg vil tilføje, at finansieringen samtidigt hermed også kan tage sit udgangspunkt i en gennemgang af administrationens tidsforbrug samt et nærmere kig på beskæftigelsesområdet. Mon ikke en styrkelse af hele den forebyggende indsats også vil formindske udgifterne til sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.
I forhold til administrationens tidsforbrug vil jeg her gøre opmærksom på, at på plejeområdet så bruges der rigtig meget tid på administration og kørsel. Fx så kræver klippekortet til ekstra hjælp for beboer på plejehjem en handleplan for hver enkelt beboer, hver gang klippekortet skal bruges! Og ofte bruger hjemmesygeplejerskerne mere tid på landevejene end på at hjælpe og støtte hjemmeboende syge borgere. Der er noget helt fundamentalt galt med tilrettelæggelsen af arbejdet og den administrative byrde. Det skal vi også have rettet op på.