Forurening nej tak

Af Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti

Af referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 5. juni 2018 fremgår det, at man har givet grønt lys til den indledende proces omkring etablering af et rensningsanlæg af industriel spildevand på havnen i Hvide Sande. Det industrielle spildevand skal – efter rensning – udledes direkte i Vesterhavet. Afvandet sediment vil blive transporteret væk til et godkendt modtageranlæg.

Planen er, at industrielt spildevand fra hele Danmark samt evt. fra udlandet skal bringes til Hvide Sande med skib eller lastbiler, som indsamler spildevandet fra diverse virksomheder. Det fremgår af referatet fra Udvalgsmødet d. 5. juni, at ”Det foreslåede udledningspunkt er placeret ved havnens indermoler, hvor der på grund af indskrænket bredde er en stor strømningshastighed samt en vanddybde på 15 meter” og at der derudover kun vil ske udledning, når der er kraftig strøm mod havet.

Det er med stor bekymring, at jeg læser om disse planer for Naturens Rige. Selvfølgelig skal man politisk sikre, at nye virksomheder ønsker at slå sig ned i vores kommune – det vil skabe nye arbejdspladser og dermed også forbedre vores fælles økonomi til glæde og gavn for kerneydelserne. Men jeg tænker ikke, at vi skal sikre etablering af nye virksomheder for enhver pris. Vi skal huske, at vores største indtægtskilde nu engang er turismen og at vi på den måde først og fremmest lever af naturen her i det Vestjyske. Vi har enestående badestrande lige på den anden side af havneindsejlingen i Hvide Sande og tusindvis af mennesker som nyder både fjorden og havet året rundt. For slet ikke at tale om fiskeriet, hvis indtægtsforhold er afhængig af, at vi værner om havet og dets dyreliv.

Jeg bliver bekymret, når det for det første er vigtigt med en stor strømningshastighed samt stor dybde for at sikre den mest hensigtsmæssige udledning samt for det andet, at udledning kun vil ske, når der er kraftig strøm mod havet, og således minimal udledning i Ringkøbing Fjord. Ville man tage disse forholdsregler, hvis en forgiftning af vores natur og vores fisk ikke var en reelt mulighed?

Der er tale om industriel spildevand med olie og tungmetaller; og selv om kommunen først ønsker at kende sammensætningen af spildevandet noget bedre, før kommunen tager endelig stilling, så har Teknik- og Miljøudvalget givet grønt lys til den indledende proces. Dén kendsgerning, at man på Udvalgsmødet d. 5. juni bl.a. drøftede ”opblandingszone”, prøvetagninger af spildevandet og vilkår med krav til indholdsstoffer, fortæller mig, at vi her taler om en reel risiko for forurening / forgiftning af vores natur, havet, fjorden, grundvandet og dermed alvorlig risiko for dyr, planter og menneskeliv.

Nu skal der så iværksættes en VVM-redegørelse, men husk at dén valgte de folkevalgte politikerne ikke at følge vedr. placeringen af de kystnære havvindmøller. Det må for alt i verden ikke gentage sig. Lad os ej heller gentage den befolkningsmæssige sene modstand og opvågning i forhold til Vesterhav Syd her i forhold til det som Danmarks Naturfredningsforening kalder et privat ”mini-Kommunekemi”.

Naturens Rige er for mig et enestående smukt navn for Ringkøbing-Skjern Kommune, men vi skal huske, at med det navn følger også et ansvar og en forpligtigelse til at væren om netop naturen, dyrelivet og vi menneskers ve og vel – herunder forebyggelse af forurening. Vi skal huske, at det vigtigste trods alt må være at videregive en bæredygtig natur til vores børn, børnebørn og oldebørn. Lad os derfor denne gang vågne op allerede NU, før beslutningen er endeligt vedtaget.

Så nej tak til forurening og ja tak til nye virksomheder, som vil være med til at sikre vores Planets overlevelse og dermed støtte op om den grønne omstilling. Lad os leve op til vores navn: Naturens Rige.