Grøn effektiv vækst

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Det er en forudsætning for vækst og velstand, at vi har et stærkt og udviklingsorienteret privat erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at erhvervsliv har gode rammevilkår – det skaber arbejdspladser og finansierer vores velfærdssamfund.

Det skal være mindre besværligt at drive virksomhed. Væk med bøvl og unødvendige byrder. Den konservative erhvervsminister, Rasmus Jarlov, har f.eks. fået afskaffet affaldsgebyret – og dermed fjernet 300.000 girokort om året fra danske virksomheder. Han har samtidig sat 42 initiativer i gang for at fjerne bureaukrati og snærende regler fra det private erhvervsliv. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat nedkæmper enhver form for overflødigt bureaukrati for de danske virksomheder.

Virksomheder i vækst og en fortsat øget eksport er en forudsætning for at skaffe pengene til et samfund i balance og med et tilstrækkeligt sikkerhedsnet til de svageste. Det er ingen sag at bruge pengene – og nogle politikere har åbenbart et pengetræ – eller mener at skattestigninger er det rigtige mirakelmiddel. Nej, tak.

Virksomhederne skal dog generelt meget mere ind i klimakampen. I 2018 sætter CO2-udledningen fra energi ny rekord viser nye data fra Det Internationale Energi Agentur (IEA). Alle snakker om klima, men der er behov for langt mere handling – og mindre snak.

Grundfos er bl.a. en af de virksomheder, som viser vejen frem med energieffektive løsninger – og i 2018 nedbragte de deres CO2-udledning med 10,6 % selv om aktivitetsniveauet steg med 6 %.

I Danmark bør vi have en ny klimalov, hvor der sættes femårige delmål mindst 15 år frem, og hvor der skal være grønne trepartsforhandlinger mellem regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd. Hermed kan hele Danmark arbejde sammen for, at vi lever op til Paris-aftalen om at reducere CO2-udledningen.

Klima- og miljøudfordringer holder sig ikke til landegrænser, og derfor skal vi aktivt påvirke EU til at realisere ambitiøse og ansvarlige klima-, miljø- og energimål. Den grønne omstilling er en udfordring for kloden, men også en glimrende eksportmulighed for danske virksomheder. Vi redder ikke klimaet med snak og symbolske handlinger, men med konkrete tiltag, som er effektive og forpligtende – såvel nationalt som internationalt. Hvis vi for alvor skal gøre en forskel for vores klode, så skal vi have især Indien, Kina, Rusland og USA til at gribe til handling og investering i den grønne omstilling – herunder oprydning i forurening og affald.

Der skal være sund fornuft og omtanke i forhold til de krav, som vi stiller til erhvervslivet vedrørende en grøn indsats, da bekymringen for tab af konkurrenceevne ikke må overskygge effektive løsninger – løsninger som derfor bør udvikles i samspil mellem virksomheder, teknologi, forskning og politiske rammer. Danske virksomheder skal have mulighed for at gå forrest og udvikle løsninger, som gavner såvel naturen som velfærden. Grøn effektiv vækst.