Ja tak til apoteket

Af
Pia Olivia Christensen, borgmesterkandidat, Konservative Ringkøbing-Skjern

At man i Ringkøbing-Skjern kommune gennem mange år har takket nej til et samarbejde med apoteket til glæde og gavn for folkesundheden i vores ellers så smukke kommune, er mig en gåde!

I et samfund, hvor vi er stolte af, at vi har lige adgang til sundhed, synes jeg, at det giver stof til eftertanke, at det er postnummeret, der afgør, om fx ældre får gavn af samarbejdet med apotekets medicineksperter. Og i Ringkøbing-Skjern Kommune har man i forvaltningen besluttet, at denne fordel skal man ikke have, hvis man har bopæl i Naturens Rige – dette selv om det er ganske gratis for kommunen.

I andre kommuner er det helt naturligt at samarbejde tværfagligt til glæde og gavn for folkesundheden – fx har man i flere kommuner etableret samarbejde med apotekets farmaceuter, som har lavet medicingennemgang og vejledt personale i medicinhåndtering. Dette samarbejde vil Det Konservative Folkeparti også gerne have etableret i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi lever længere nu til dags, og det er på mange måder rigtig godt. Men at leve længere er måske kun sjovt, hvis vi samtidigt er velfungerende. Risiko for fejlmedicinering stiger ved indtagelse af flere forskellige slags medicin og i en pressemeddelelse af 8. maj 2017 tilkendegiver Apotekerforeningen, at ca. hver 5. demente får antipsykotisk medicin stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvorfor har vi i Ringkøbing-Skjern kommune ikke politisk vilje til at takke ja til et samarbejde med apoteket, et samarbejde som kun kan gavne borgerne og som oven i købet er ganske gratis for kommunen?

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at indføre en kvalitetssikring af medicinforbruget gennem undervisning af kommunens hjemmesygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejehjemspersonale. Vi ønsker ligeledes at kæmpe for gennemførelse af medicinskabstilsyn – gennemgang af ældre brugeres medicin – for både hjemmeboende og boerne på plejehjem. Yderligere kunne vi også forestille os en indsats i forhold til kronikerområdet, hvor vi sikrer os, at medicinen bruges rigtigt.

Det handler om livskvalitet for det enkelte menneske, og om at optimere behandlingen. Samtidigt hermed tror jeg, at der også er penge at spare både for den enkelte borger og kommunen som helhed, hvis vi får større fokus på medicinforbrug.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en kulturforandring i serviceringen af borgerne og det ønsker vi også i forhold til det tværfaglige samarbejde. Man skal både som politiker og som kommunalt ansat huske, at man er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Lad os sammen tage JA-hatten på og skabe et lokalt samfund, hvor borgeren er i centrum og hvor vi løfter indsatsen i fællesskab til et nyt og højere niveau.