JA TAK til grøn omstilling og nye grønne arbejdspladser

Af Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti

Af hensyn til vores planets overlevelse har de sidste mange år vist os, at vi er nødt til at speede op for omstillingen til grøn energi og sikre, at vi definitivt sætter en stopper for forurening og forgiftning af vores fælles jordklode.

Nu er der så kommet et nyt bredt energiforlig – faktisk er der fuld enighed i Folketinget. Denne enighed bygger bl.a. på et ønske om tre nye havvindmølleparker og et ønske om, at i 2030 skal halvdelen af Danmarks energiforbrug komme fra vedvarende energikilder. Det bakker jeg fuldt ud op om, selv om jeg også gerne havde set, at Folketinget var gået endnu længere – fx havde sat større fokus på el- og hybridbiler gennem afskaffelse af afgifter samt fokus på reduktion og genbrug af plastik.

Jeg ved udmærket godt, at der er stor bekymring rundt omkring i Vestjylland både vedr. landvindmøller og de kystnære havvindmøller. Bekymringer som jeg til fulde deler. Men jeg tænker ikke, at vi kan på nogen måde kan sammenligne Vesterhav Syd med de sidste nye havvindmølleprojekter. I forhold til Vesterhav Syd ønsker jeg fortsat, at placeringen ændres og jeg synes i dén grad, at det er ubetænksomt og mistillidsskabende, at næsten samtlige folkevalgte politikere ikke yder en reelt indsats for at få møllerne flyttet længere ud i havet. I forhold til vindmøller på land, tænker jeg, at vi har nået et mætningspunkt – det gælder også de store testvindmøller.

Ud over at jeg støtter 100 procent op om den grønne omstilling, så støtter jeg også 100 procent op om etablering af nye grønne arbejdspladser. Denne type af virksomheder, tror jeg, vil være med til at værne om vores natur og derudover være et fint match til vores ”Naturens Rige” og det image vi ønsker at sælge til omverden for at sikre endnu flere turister og en endnu større bosætning.

Der er udfordringer med distribution af grøn energi, men det må ikke ændre vores grønne fokus. I stedet skal vi sikre, at vi samtidigt investerer i udviklingen af ny grøn teknologi – bl.a. til lagring og opbevaring at den overskydende produktion af vindenergi. Det kunne også være en mulighed og en enestående chance for Ringkøbing-Skjern Kommune at tiltrække denne type af nye virksomheder til vores lokale område. Under valgkampen til KV17 talte KD’s Kristian Andersen meget om at få Tesla til at etablere ny virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvad er der blevet af dén ide, som ærlig talt var ganske god i mine øjne? Var det bare varmt luft og valgflæsk eller har Kristian Andersen haft rettet en henvendelse til Tesla nu her 6 måneder inde i den nye valgperiode?

Internationale hightech virksomheder som Tesla Energy vil, ifølge min mening, sammen med Vestas og Simens kunne løfte os ind i fremtiden og op i en helt ny grøn teknologisk dimension og førerposition. Tesla Energy har allerede udviklet batteri til lagring af solenergi, og kunne Tesla mon ikke fristes til at videreudvikle ideen til også at omfatte vindenergi med udgangspunkt i Vestjyllands meget blæsende natur og hjem for én af verdens største vindmølleproducenter? Jeg vil gerne opfordre Borgmester-trekløveret til at rette en henvendelse til Tesla med ønsket om at byde virksomheden velkommen i Naturens Rige. Og så kunne man passende i samme åndedræt også undersøge om DTU ikke kunne blive inddraget i et sådant samarbejde med en forskningsenhed i Ringkøbing-Skjern Kommune – evt. med tiden udbygget med nye uddannelsesmuligheder i Naturens Rige.

Lad os turde tænke stort og sætte Vestjylland på verdenskortet. Vi skal i international topklasse.