Kan man som vælger have tillid til det?

Af
Pia Olivia Christensen, borgmesterkandidat, Konservative Ringkøbing-Skjern

Lennart Qvist (V) skriver i Dagbladet d. 29. maj 2017, at der fortsat er store økonomiske udfordringer på børne- og familieområdet og at økonomien også er presset på fx ældreområdet – at ”vores kernevelfærd som børnepasning, skoler og ældrepleje er under pres”. Lennart Qvist tilkendegiver også, at kerneydelserne bliver temaer for næste års budget og til KV17.

Det undrer mig i den grad, at det først er nu – i et valgår – at man i Venstre ønsker at sætte fokus på kerneydelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. At det efterhånden i mange år har haltet med indsatsen i forhold til børn og unge samt ældre med Venstre ved roret, kan vælgerne ikke længere være i tvivl om. Venstre har haft rigtig lang tid til at sætte mennesket i centrum i naturens rige, og den nuværende situation viser, at man ikke har formået at løfte denne opgave på tilfredsstillende vis. Desværre.

Kan vælgerne så have tillid til, at Venstre nu vil sætte en anden retning for kommunen? Eller er det mere sandsynligt, at Byrådet har behov for ny energi til at sætte en ny retning? Jeg vælger at sætte kryds ved det sidste. Der er i høj grad brug for nye byrødder, som tør gå forrest, holde fanen højt og påtage sig det reelle lederskab af vores enestående smukke kommune. At få styr på kerneydelserne er helt afgørende for kommunens fremtid, tror jeg. Vi skal kunne vide med sikkerhed i vores hjerter, at i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver der passet godt på vores børn og vores gamle – det handler om tryghed for alle os, som allerede bor her, og det handler også om at kunne tiltrække nye tilflyttere, så vores kommune vokser med en aktiv sjæl og en identitet, som hviler i tryghed og vished om, at her passer vi godt på hinanden.