Nærheden netop i centrum

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Nærheden forsvinder, råber de kære politikere fra både Socialdemokratiet og De Radikale, når talen falder på den nye sundhedsreform. Men det er ikke sandt. Faktisk langt fra sandt, tænker jeg.

Med Regeringens nye udspil nedlægges de 5 Regionsråd godt nok. Men helt ærligt: Hvor tæt på borgerne har de nuværende regionsrådspolitikere på noget tidspunkt egentligt været? Hvem af os kan nævne bare 5 navne på politikere, som sidder i rådet? Nej vel,…..vi véd faktisk ikke rigtig, hvem de er. De er i den grad ude af den almindelige danskers bevidsthed. Regionsrådene er hverken særlige synlige eller tætte på borgerne. Så kære opposition stop jeres vrøvl om centralisering og mistet nærhed – læs i stedet Regeringens udspil en ekstra gang.

Der oprettes faktisk 5 sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber. Med disse 21 sundhedsfællesskaber skabes mere nærhed for den enkelte borger. De 21 fællesskaber skal bestå af bl.a. privatpraktiserende læger, sygehusene og kommunale politikere – der skal skabes større sammenhæng mellem den kommunale indsats og sygehusenes indsatser. De fagprofessionelle skal arbejde tættere sammen. Det er da en rigtig god ide, som netop tager højde for det nære sundhedsmiljø med bl.a. større fokus på fx kronikerne gennem lokale sundhedscentre.

En af de ændringer som jeg bl.a. gik til valg på til KV17 var netop en større sammenhæng mellem sygehusenes indsats og den kommunale indsats, herunder hjemmeplejen, da mange borgere udskrives fra hospitalerne samtidig med, at de fortsat er syge. Nu får vi mulighed for at skabe denne sammenhæng. Samtidigt afsættes midler til opkvalificering i kommunerne. Det er da intet mindre end fantastisk.

Derudover skabes der over 320 introduktionsstillinger til læger i almen medicin til styrkelse af den almene praksis. Det må da være meget bedre at skabe så attraktive vilkår for lægerne, at de selv ønsker at blive privatpraktiserende fremfor at tvinge dem til noget som helst. Samtidigt ønsker Regeringen at uddanne markant flere sygeplejersker, få flere der er på deltid op på fuld tid samt flere tilbage til faget. Der arbejdes således målrettet efter at få flere hænder i sygeplejen. Det er da rigtig godt og også noget som alle har råbt op om i årevis – nu efterkommes ønskerne. Jamen, skal vi da ikke bare glædes over det.

At de 5 nye sundhedsforvaltninger skal have selvstændige bestyrelser, tænker jeg, er en udmærket løsning. Der er brug for dygtige ledere til at sikre driftsopgaverne og styre økonomien. Som jeg ser det, så har det været ualmindelig svært for Regionsrådene at styre økonomien i forbindelse med de nye supersygehuse – som altså ikke længere er supersygehuse, da budgetterne igen og igen har været sprængt med massive besparelser til følge. Med en professionel bestyrelse, tror jeg, at der vil komme en mere økonomisk kompetent ledelse. Det er godt for os alle samt godt for den investering, der fremadrettet skal gøres indenfor behandling.

Har jeg slet ikke nogle bekymringer i forhold til den nye sundhedsreform? Jo! Vi skal sikre os, at kommunerne bliver tilført flere penge, da kommunerne jo får flere opgaver. Vi skal være opmærksomme på, at de nye opgaver ikke går ud over budgetterne på de gamle og kendte kommunale opgaver. Og så er der fortsat alt for meget bureaukrati på området. Det vil jeg alt sammen gerne i Folketinget og kæmpe for i de kommende år. Og så skal Psykiatrien også styrkes – den skal simpelthen også på Finansloven.