Nogen må ikke være med, hvorfor?

Af Esther Haubjerg Jørgensen, Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing. Kandidat til byrådsvalget, Det Konservative Folkeparti.

Det er super spændende at bo i en kommune, hvor man er i gang med at undersøge alternative energikilder og løsninger. Lige nu handler det om Lem Kær og ”Power-to-X”. Det er jo fremtiden, givetvis de næste 30 år, der er i spil. – Stort må man sige. – Byrådet skal have temamøde om projektet torsdag den 3. juni, hvor der er inviteret gæster ind. Men nogen må ikke være med: En koordinationsgruppe mod udvidelsen af Lem Kær. Nogen siger måske, at så ”får det aldrig ende” med hvem, der skal deltage.
Men jeg forstår ikke, at et så vidtrækkende og omfattende projekt ikke skal involvere og oplyse alle parter; for og imod.
Ofte kan gode dialoger og oplysninger bringe folk tættere sammen; måske i en ny forståelse?
Borgmester Hans Østergård har god erfaring i at være mødeleder og en god dagsorden styrer vejen, hvad er han bange for? Hvem og hvad skal der tages hensyn til ? – Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om….