Nu fastfryses grundskylden

Af Pia Olivia Christensen
Folketings- og byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti – Ringkøbing-Skjern

Læserbrev Dagbladet Ringkøbing-Skjern – 10. august 2016

Det Konservative Folkeparti fik under de seneste finanslovforhandlinger i Folketinget fastfrosset grundskylden. Det er også til stor glæde og gavn for de mange borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som i øjeblikket trygt kan se på deres ejendomsskat og konstatere, at de er undtaget stigninger i denne skat.

Det skaber tryghed om økonomien og dermed flere muligheder for de danske familier. Det er et konservativt resultat, som jeg er glad for, og som jeg er stolt af. Men målet er ikke nået endnu. Vi ønsker at tage et endelig opgør med skatten for at leve i eget hjem. Vi vil nemlig gerne afskaffe boligskatten helt. I stedet ønsker vi at indføre en skat på realiserede ejendomsavancer, der først forfalder, når man som boligejer forlader boligmarkedet eller reducerer sit boligforbrug – kun reelle indtægter bør beskattes og naturligvis kun den avance der opnås efter at vores forslag er blevet til lov.

I Det Konservative Folkeparti tænker vi, at det er en forældet tankegang at beskatte danskerne løbende for at blot at leve i deres eget hjem – ud over at betale for selve huset eller lejligheden, så skal man også beskattes af en fiktiv indkomst/formueskat og på den måde betaler man husleje to gange. Det synes vi ikke er i orden. Vi vil i stedet gerne bakke op om mennesker, som springer ud i at realisere deres drømme, også drømme på boligmarkedet.

Den nuværende ejendomsbeskatning er faktisk baseret på et mere end 300 år gammelt system, der oprindeligt skulle gøre det nemmere for enevælden at opkræve skatter. I dag står vi tilbage med et system der ikke alene synes uretfærdigt, men som også er dyrt og meget besværligt at administrere. Danske boligejere betaler nogle af de højeste boligskatter i EU. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande er skatten på bolig to-tre gange så høj i Danmark som i Norge, Sverige og Finland.

I forbindelse med en gradvis afskaffelse af ejendomsværdibeskatning og grundskyld ønsker vi også en gradvis afskaffelse af rentefradraget. Dette er således baseret på både større rimelighed for det enkelte menneske, ønsket om at skabe et simplere beskatningssystem og også at give ansvaret for gældsstiftelse tilbage til borgerne. Det er vores opfattelse, at staten ikke bør honorere gældsstiftelse – det bør alene være en privat sag.

Jeg er både Folketingskandidat og Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti af mange forskellige årsager, men blandt andet fordi partiet kæmper boligejernes sag. Derfor kæmper jeg også med partiet, når forhandlingerne om boligskatterne begynder her til efteråret. For vi har brug for Det Konservative Folkeparti til at udvikle og forandre Danmark. Og det vil jeg gerne stå til måls for!

For flere informationer om grundskylden venligst se: https://www.bolius.dk/ny-finanslov-ingen-stigning-i-grundskyld-i-2016-30936/