Ny skole i Skjern: Hvor skal pengene komme fra, borgmester?

Af Niels Peter Jensen, Grønningen 18, Skjern, Kandidat til KV21 for Det Konservative Folkeparti

På et vælgermøde i Skjern 8. november stillede Venstres Jakob Agerbo en ny skole på én matrikel i udsigt indenfor fem år. Ganske vist kun en skole dimensioneret til 600 elever må jeg forstå. Så må man jo håbe, at der mandag den 4. januar 2027 højst møder 600 folkeskoleelever ind på den nyopførte skole. Han oplyste samtidig, at bygningerne på Amagerskolen og Kirkeskolen “er overhovedet ikke tidssvarende.”

Modsat øvrige kandidater på vælgermødet var Jakob Agerbo (V) ikke bekymret over, hvor pengene til en helt ny skole skal komme fra. Han oplyste i den forbindelse “og desuden er det altid lykkedes at finde penge i kommunen”.

Ved det seneste budgetforlig for 2022 og de efterfølgende 3 overslagsår er der imidlertid ikke afsat penge til opførelse af en ny skole i Skjern.

Derfor anmodes borgmester Hans Østergaard (V), som var til stede på vælgermødet, om at oplyse:

· Om de mange millioner kroner allerede ligger hengemt på rådhuset eller på en hidtil upåagtet bankkonto?

· Om millionerne skal findes ved besparelser, og da hvilke?

· Om millionerne skal findes ved at øge skatteprocenten, grundskyldspromillen eller ved at indføre dækningsafgift på erhvervslivet?

· Om en helt ny skole i Skjern på én matrikel agtes prioriteret forud for et nyt akut- og aflastningscenter?

Som konservativ kandidat ved KV21 kan jeg garantere, at jeg ikke vil stemme for øget beskatning i denne sammenhæng. Jeg er som udgangspunkt tilhænger af en totalrenovering af Kirkeskolen, Amagerskolen og Skjernåskolen. Det er ifølge kommunens administration den billigste og mest co2 besparende løsning. Samtidig er det utvivlsomt også den absolut hurtigste vej til en tidssvarende folkeskole i Skjern.Endelig kan løftet om tilbygning og renovering af Skjernåskolen indfries, formentlig allerede i 2022, hvor der er reserveret 40 millioner kr. til dette formål.

Men jeg har også lyttet til responsen på vælgermødet fra forældre og skolebestyrelse. Alternativet til førnævnte totalrenovering af Kirkeskolen må være en tilbygning til Amagerskolen i to eller tre etager med faglokaler mv. til 7. – 9. klassetrin. Det vil jeg også kunne stemme for i byrådet, hvis jeg bliver valgt.