Psykiatrien skal styrkes

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Gennem mit arbejde som mødeleder i et Rehabiliteringsteam møder jeg desværre ofte borgere, som ikke får den hjælp på sundhedsområdet, som de har brug for. Der investeres simpelthen ikke i de psykiatriske behandlingstilbud på samme måde som indenfor resten af sundhedsområdet. Dette medfører, at patienterne enten ikke får den nødvendige behandling, står på venteliste i månedsvis, diagnosticeres efter kortvarige samtaler eller i løbet af deres behandlingsforløb har op til 9 forskellige behandlere! Det kan vi gøre bedre og det skal vi gøre bedre.

Det har store menneskelige konsekvenser ikke at få den nødvendige hjælp hurtigst muligt. Lad mig give jer et eksempel: En ung mor til 2 små børn bliver ramt af angst og depression. Det er ikke kun moren, som her har det svært, det har hele den lille familie og jo længere tid der går, inden moren modtager hjælp, jo mere når hele familien at mistrives. Det kan resultere i, at familien får en sag i den kommunale Børne- og familieafdeling samtidigt med, at den unge mor får en længerevarende sag i Sygedagpengeafdelingen. Det har dermed store konsekvenser på mange forskellige områder, hvis vi ikke har et sundhedsvæsen, som står klar med behandlingstilbud, når vi bliver syge.

At psykiatriske patienter er den største patientgruppe i Danmark afspejler sig hverken i behandlingen, bevillingerne eller opmærksomheden. Og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved.

Jeg tænker også, at der blandt medarbejderne er stor risiko for dårligt arbejdsmiljø, stress, medarbejderflugt og sygemelding, når man ikke har mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende på grund af manglende ressourcer. Det tærer på kræfterne. Vi skal have den faglige stolthed tilbage til Psykiatrien.

Jeg er af den overbevisning, at mental og fysisk velvære dybest set hænger sammen og er en forudsætning for hinanden. Vi skal derfor se mennesket i et helhedsperspektiv og vores økonomiske investeringer på sundhedsområdet skal afspejle dette. Vi skal anskue Psykiatrien som en integreret del af den samlede behandling på sundhedsområdet. Vi skal knække psykisk sygdom lige såvel, som vi skal knække cancer. Og det kræver først og fremmest, at politikerne vælger at styrke området rent økonomisk. Der bør derudover udarbejdes en langsigtet indsatsplan, hvor hele området bl.a. opprioriteres med flere hænder – både flere specialsygeplejersker, psykologer og psykiatere.

Det skal således være slut med, at psykiatriske patienter stilles dårligere end andre patienter i sundhedssystemet. Alle danskere skal have fri og lige adgang til sygehuse med behandling i verdensklasse – det er vigtigt for mig. Det handler om alle former for sygdomme, således også psykiatriske lidelser.

Én af mine hjertesager, som jeg ønsker at komme i Folketinget og kæmpe for, er netop at få opprioriteret Psykiatrien – den skal på Finansloven. Intet mindre.