At samles om vores fælles kærlighed til Vestjylland

Af
Pia Olivia Christensen, Borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti

Der er efterhånden sagt og skrevet meget om de kystnære havvindmøller og deres planlagte beliggenhed, og ofte deler debatten vandene. Nogle er glade for at møllerne kommer og andre er ked af det, måske endda vrede over det – vrede over selve beliggenheden og fordi de føler sig overset af politikerne, som i deres forberedelse ikke huskede dialog og samarbejde med lokalbefolkningen om et så stort og vigtigt projekt for Naturens Rige.

Om det er byrådet anno 2012, det nuværende byråd som ikke har reageret de første 3 år af deres valgperiode, et bredt energiforlig i folketinget eller Det Konservative Folkeparti, der skal have æren for at gøre folk glade eller aben for at gøre folk ked af det og frustrerede, kan diskuteres fra nu af og til evig tid. Synspunktet afhænger af, hvilke øjne der beskuer situationen. Måske sandheden er, at alle parter hver især har en del af ansvaret. Vi kan imidlertid ikke forandre fortiden og den proces, som fandt sted, men vi kan lære af den. Vi kan også aktivt vælge at stoppe bebrejdelserne mod hinanden. Dybest set kender ingen af os jo endnu konsekvenserne af møllernes placering. Men vi kan allerede nu beslutte at bruge dem konstruktivt, også selv om mange af os gerne så, at de kom længere ud i havet.

Som borgmesterkandidat er det for mig vigtigt, at vi politikere lærer af den efterhånden mangeårige proces og fremadrettet sikrer, at så store projekter altid fra start foregår i dialog med de forskellige berørte erhverv og lokalbefolkningen. Som politikere skal vi naturligvis sikre, at alle berørte parter føler sig hørt, set og anerkendt for deres synspunkter. Det er ikke sikkert, at vi alle altid kan være enige, men vi kan altid sikre en ordentlig debat, inden beslutningerne træffes.

Og når møllerne så kommer – uanset beliggenhed – så lad os bruge dem til at profilere Ringkøbing-Skjern Kommune som en grøn og ren kommune endnu mere, end vi tidligere har gjort. For mig er det således vigtigt, at vi nu fremadrettet får fokus på det, som samler os, fremfor det som adskiller os. Jeg tror, at dét, som samler os, er vores fælles kærlighed til Vestjylland og et fælles ønske om at det må gå vores landsdel godt. Lad os bygge på dette og i fælles flok løfte Naturens Rige ind i en ny epoke med dialog, samarbejde, fællesskab og masser af succes. Det vil jeg i hvert fald gerne stå i spidsen for.