Skal vi holde skole for enhver pris?

Af Arne Høj
Byråds og Regionsrådkandidat, Det Konservative Folkeparti – Ringkøbing-Skjern

Læserbrev Dagbladet Ringkøbing-Skjern – 08. oktober 2016

Skal vi holde skole for enhver pris?

Lad det være sagt med det samme, jeg er stor tilhænger af landsbyskoler. Både ud fra et fagligt og et menneskeligt synspunkt, så kan landsbyskoler tilbyde både tryghed, nærhed og høj faglighed, som må være de vigtigste forudsætninger for at drive en god skole.

Men når antallet af elever skal bestemme, hvorvidt en skole skal have lov at overleve eller ej, så glemmer vi at diskutere det faglige aspekt, som må vejes med, når vi diskuterer skoleforhold. Skolereformen fra 2013 dikterer jo, at kvaliteten skal højnes i de danske folkeskoler, så spørgsmålet bør jo i stedet lyde, hvad er de optimale forhold for en klasse/skole, hvis fagligheden skal løftes/være optimal?

Jeg tør godt give mit bud, hvad jeg, som lærer mener, er en optimal elevkoefficient for en klasse. 18 elever er et godt antal, hvor klassen har mulighed for at indeholde en bred skare af elever, der på hver deres måde kan bidrage til den gode klasse. Klassesammensætningen spiller selvfølgelig en vigtig rolle, og derfor vil nogle klasser fungerer bedst med 15-16 elever, mens andre vil kunne bære op til 24 elever.

Når Ringkøbing-Skjern Kommune så har sat et minimumstal på elevtallet i en skole, der hedder 75, så er det selvfølgelig ud fra et økonomisk perspektiv, hvor prisen pr. elev afgør skolens fremtid, og selvom det også bør medregnes, så er spørgsmålet, om vi ikke gør landsbysamfundet en bjørnetjeneste, hvis vi sætter minimumstallet ned for at redde skoler?

Lad i stedet diskussionen handle om elevernes faglige udbytte, som, ingen bør være uenige i, ikke kan blive optimal i klasser med 4 eller 6 elever. Alternativt skal vi i stedet diskutere en anden skolestruktur, hvor vi fx åbner op for skoler, der kun har klasser i indskolingen, som flyttes videre på mellemtrinnet.