Store ideer, taknemmelighed og omtanke

Af
Arne Høj, Byrådskandidat
Jesper Hemmet Omer, Byrådskandidat
Pia Olivia Christensen, Borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti

Vi har mange helt fantastiske virksomheder, brancher og iværksættere her i Naturens Rige. Vi tænker både stort og internationalt i Vestjylland. Det er godt og det skal vi være både stolte og taknemmelige over. Og vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at skabe endnu bedre forhold for erhvervslivet. Det handler bl.a. om at sikre rekruttering, fastholdelse af arbejdskraft og bedre infrastruktur. Rute 15 skal på ministerens asfalt-liste så hurtigt som overhovedet muligt, og udbygningen af vejnettet skal naturligvis fortsætte helt ud til havnen i Hvide Sande.

At få tilflyttere, kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder til kommunen handler imidlertid ikke kun om at brande Naturens Rige og det lokale erhvervslivs mangfoldige muligheder og udviklingspotentialer. Det handler også om den kommunale forvaltnings image. Som vi ser det, så handler det således også om, hvordan vi behandler mennesker i vores kommune – hvordan vi som kommunal forvaltning servicerer vores borgere og hvor velfungerende vores kerneydelser er.  Og så handler det bestemt også om, hvor hjælpsomme og servicemindede vi er i kommunen, når nye virksomheder ønsker at etablere sig – den kommunale forvaltning skal være en medspiller. Uden borgere og virksomheder, ingen kommune.

Og nu er en ny ide født – ifølge Fjordlisten ”en gammel men god ide” – Landsstævnet i idræt skal til Ringkøbing-Skjern Kommune i 2025. Dén er vi i Det Konservative Folkeparti med på! Vi er overbevist om, at jo mere kendt Vestjylland bliver, jo flere tilflyttere og jo mere kvalificeret arbejdskraft kan vi tiltrække og det styrker både fællesskabet og vores fælles husholdningskasse. At være en kommune i udvikling er vigtigt for vores fælles fremtid. Det hele hænger sammen. Når det er sagt, så tænker vi også i Det Konservative Folkeparti, at gennemførelsen af Landsstævnet aldrig må blive på bekostning af den nære velfærd. Vi er således alene klar til at sige JA til at være værter for Landsstævnet i idræt i 2025, hvis stævnet primært finansieres af private sponsorere, fonde og selvfølgelig deltagerne – samt eventuelt et beskedent tilskud fra kommunekassen. Vi mener således som udgangspunkt, at afholdelse af den omtalte sportsevent i Naturens Rige er en rigtig fin ide, men vi ønsker først og fremmest at prioritere en højnelse af kerneydelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det trænger vi nemlig til. Kan de to ting gå hånd i hånd, ja så tager vi gerne arbejdshandskerne på og er behjælpelige med at få begivenheden til vores enestående smukke Vestjylland.