Tavs borgmester i vigtig erhvervspolitisk område…

Af Esther Haubjerg Jørgensen, Tangsvej 21, Ringkøbing. Byrådskandidat for De Konservative (C)

“Hvorfor ikke bakke kommunens erhvervsliv op? “ – Jeg har den 22/9 og 1/10 stillet borgmester Hans Østergård 3 spørgsmål her i Dagbladet.
Jeg står helt uforstående overfor, hvorfor der ikke kommer svar. Tro nu ikke, det kun er mig, der prøver at finde hoved og hale i, hvad det liberale parti Venstre mener.
Jeg har løbende fået mange henvendelser fra ligeså interesserede i hele Ringkøbing Skjern Kommune.
Det kunne se ud til, at her i kommunen, taler Venstre ikke om sådanne holdninger. Inden nogen endelig drager den konklusion, vil jeg give Venstre endnu en chance og spørge V ‘s bestyrelsesmedlemmer i Ringkøbing Skjern Forsyning: næstformand Gitte Kjeldsen, Jakob Agerbo og Ole Nyholm Knudsen om specifikt og entydig at svare på flg:

  • Går I efter, at det offentlige skal have arbejdsområder, som kommunens erhvervsvirksomheder med maskinpark med mere kan udføre?
  • Er det Forsyningens opgave at eje maskinpark og lave entreprenørarbejde?
  • Er det Forsyningens opgave at søge efter entreprenørarbejdere med erfaring?

 PS: Et praj til borgmesteren: min anbefaling er, at du til din næste større erhvervsgruppe møde, inviterer kommunens entreprenører ind til en drøftelse om ovenstående. Måske kan du nå det inden valget??