Udvisningsdømte kriminelle udlændinge og afviste asylansøgere – Fra Kærshovedgaard til Lindholm

Af:  Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti – Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Lige nu florerer der mange drøftelser på de sociale medier i forbindelse med Finansloven for 2019. Noget af det, som debatten går på, er oprettelsen af det nye udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Jeg oplever, at der i den lokale debat er brug for en præcisering af, hvem der skal placeres på Lindholm og hvorfor.

De nye beboer på Lindholm vil først og fremmest være de udlændinge, som lige nu bor på udrejsecenter Kærshovedgaard. Der er tale om udlændinge, som af domstolene er dømt til udvisning af Danmark på grund af alvorlig personfarlig kriminalitet. Derudover så bor der også afviste asylansøgere på Kærshovedgaard – udlændinge som har fået afslag på asyl, fordi de ikke er forfulgte i deres hjemland. De har således ikke ret til ophold i Danmark.

Beslutningen om at overflytte disse grupper af udlændinge fra ét udrejsecenter til et andet har bl.a. sin begrundelse i, at borgere i det lokale samfund omkring Kærshovedgaard føler sig utrygge. Derudover drejer det sig også om at skabe så minimalistiske forhold for de udviste udlændinge, at de vælger frivilligt at rejse hjem.

Jeg har ikke ondt af dybt kriminelle udviste udlændinge. De skal ud af Danmark lynhurtigt og medens vi venter på, at deres fly afgår, skal vi sikre, at de generer danskerne og det danske samfund mindst muligt. Min forpligtigelse som dansk politiker er først og fremmest at skabe tryghed blandt danskere.

Jeg tænker også, at det er helt på sin plads, at vi har fået en selvforsørgelses- og hjemsendelsespolitik med Finansloven for 2019. Lige nu bruger familien Danmark ca. 37 mia. om året på herboende flygtninge og indvandrere. Alt for mange er på offentlig forsørgelse; også selv om rksk har succes med integration. Mange steder i landet er man udfordret på beskæftigelsesområdet samt i forhold til kriminalitet, når det drejer sig om udlændinge.

Men der er også områder, hvor jeg tænker, at det er nødvendigt at bløde lidt mere op i lovgivningen. Jeg ser gerne, at danskere, der gifter sig med en udenlandsk ægtefælle og som evt. har særbørn, kan vende hjem til Danmark med deres nye familie. De mange historier som efterhånden kører i medierne om velintegreret ægtefæller og velintegreret børn, som udvises af Danmark er helt uacceptabelt. Meningen med udlændingelovgivningen må aldrig være at splitte danske familier – som dansker skal du kunne vide, at du altid kan vende hjem til Danmark med den/dem du elsker.

Et andet af mine mål på udlændingeområdet er, at det skal være lettere for de danske virksomheder at få kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Dette kan ske ved nedsættelse af beløbsgrænsen. Mange danske virksomheder råber på kvalificeret arbejdskraft og det skal vi naturligvis lytte til – det er de private virksomheder, som holder gang i hjulene i samfundet. I forlængelse heraf vil det selvfølgelig også være naturligt, at opkvalificere danskere og udlændinge på overførelsesindkomst.

Sidst men ikke mindst, så ønsker jeg, at Danmark genoptager modtagelsen af 500 kvoteflygtninge om året fra FN-drevne flygtningelejre rundt om i verden. Der er nemlig her tale om de allermest sårbare og udsatte flygtninge, som virkelig har et behov for hjælp og støtte til en ny tilværelse. Til gengæld ønsker jeg og Det Konservative Folkeparti, at det skal være slut med at kunne søge asyl i Danmark.