Vi skal være visionære nok til helt at nytænke

Af Pia Olivia Christensen
Folketings- og byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti – Ringkøbing-Skjern

Læserbrev Dagbladet Ringkøbing-Skjern – 16. august 2016

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) skriver i Dagbladet d. 9. august 2016 i et læserbrev under overskriften ”Regeringen passer på Danmark”, at Regeringen har gennemført en stram udlændingepolitik, idet reglerne skærpes på en række områder overfor ekstremisme og kriminelle udlændinge samt regler for tålt ophold af dømte kriminelle. Vi har i Det Konservative Folkeparti også et medansvar for disse stramninger, og vi står naturligvis ved dem.

Imidlertid ønsker vi også i Det Konservative Folkeparti at gå et stort skridt videre – vi ønsker nemlig en ny og moderniseret Flygtningekonvention, som grundlæggende forholder sig til en ny måde at definere flygtningebegrebet på. Vi skal turde være visionære nok til helt at nytænke på flygtningeområdet.

Den nuværende Flygtningekonvention er fra 1951 og anerkendt af næsten 150 af verdens lande. Den blev skabt på baggrund af refleksionerne over Anden Verdenskrig, og den har på mange måder tjent verdenssamfundet godt og har været en fin rettesnor for en humanistisk behandling af mennesker på flugt. Alle lande, som har tilsluttet sig konventionen, har pligt til at yde beskyttelse til mennesker, der ”som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse ….”.

Danmark har igennem mange år ydet en kæmpe indsats og givet asyl til tusindevis af mennesker – bl.a. fra Eksjugoslavien, Afghanistan og Irak. Dette med stor opbakning i den danske befolkning, som åbent og tolerant, har budt mange nye medborgere velkomne. Vi har hjulpet mange mennesker på flugt fra krig, død og ødelæggelse, og vi skal fortsat hjælpe der, hvor nøden er størst.

I Det Konservative Folkeparti tænker vi, at der er flere forskellige forhold, som vi er nødt til at forholde os til i flygtningedebatten: For det første, så er vi nødt til at gøre os det klart, at antallet af nye borgere betyder noget både økonomisk og i forhold til samfundets sammenhængskraft. For det andet så er vi nødt til at se på præmisserne for samfundets udvikling – her tænker jeg især på radikalisering og ekstremisme. På dette område skal vi have nul tolerance. For det tredje så skal vi i langt højere grad have fokus på den sociale- og beskæftigelsesmæssige integration, og det handler også om at turde stille større krav til nye medborgere i landets Jobcentre. Jeg vil ikke påstå, at der er en nem løsning lige om hjørnet. Tværtimod så har det vist sig gennem de seneste år, at vi – trods mange tiltag – står i massive integrationsmæssige udfordringer.

Som Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti er jeg fuldt ud enig i min formand Søren Pape Poulsens tanker omkring et helt nyt asylsystem baseret på en ny Flygtningekonvention. Jeg synes, det er meget svært at forsvare, at folk, som har brug for at komme i ly fra krig og forfølgelse, rejser igennem det ene sikre land efter det andet, når det er nok blot at krydse én enkelt grænse for at opnå sikkerhed og fred. Som jeg ser det, så er et menneske, som både har råd til at betale mange tusinde kroner til forskellige bagmænd, og som har ressourcer nok til at gå flere tusinde kilometer, mere et menneske, som søger et bedre liv end en flygtning, der søger sikkerhed. Jeg kunne naturligvis aldrig drømme om at laste noget menneske at søge et bedre og mere lykkeligt liv – dette bør vi, efter min mening, alle stræbe efter. Men det berettiger, ifølge min opfattelse, ikke til at man af den årsag skal have flygtningestatus.

Konkret foreslår Det Konservative Folkeparti, at det fremover ikke længere skal være muligt for en flygtning at søge asyl i et enkelt land som fx Danmark. I stedet skal asylansøgninger indgives i FN-drevne flygtningelejre i nærområderne, og derefter skal FN fordele flygtningene, så opgaven i forhold til integration og økonomi fordeles mere ligeligt end for nuværende. Finder man til trods for disse regler alligevel til fx Danmark, så skal man sendes tilbage til FN-lejrene.

Det skal selvfølgelig være velfungerende lejre, der skal etableres, og udgangspunktet skal være hjælp til selvhjælp. Der skal således være aktiviteter for børn og unge, og de skal have mulighed for at gå i skole og lære at læse og skrive. De voksne skal også have en aktiv hverdag – både i forhold til driften af lejrene, men også i forhold til at blive opkvalificeret indenfor et arbejdsområde, som der måtte være behov for i forbindelse med tilbagevenden til og genopbygning af hjemlandet. Og netop dét at vende hjem skal først og fremmest være den løsning alle arbejder for at opnå, både i det internationale diplomatiske korps, men også for det enkelte menneske bosiddende i flygtningelejrene. Og så skal det internationale samfund være forpligtet til at hjælpe med genopbygningen.

Det ansvar, som jeg gerne vil appellere til, at vi som danskere skal påtage os for vores eget liv, det ansvar vil jeg også gerne appellere til, at man som ny borger i Danmark skal påtage sig – uanset om man er nytilkommet eller har boet her i årevis. Jeg forventer, at man som flygtninge eller indvandrer i Danmark gør sit ypperste for at blive integreret og at man tilpasser sig den norm og den kultur som er i det danske samfund – at man gør sit ypperste for at bidrage positivt til det land, som har givet én en ny chance i livet, en chance for at leve i fred og med grundlovssikrede frihedsrettigheder. Ønsker man ikke demokrati, frihed, lighed og fred så skal man ikke bo i Danmark.

Vi ved alle, at som mennesker er vi nødt til at finde en balance i at hjælpe os selv og hjælpe andre -hvis vi kun hjælper andre uden omtanke for os selv, opbruger vi vores ressourcer og det hjælper ingen i den sidste ende. Balancen er vi også nødt til at finde som land.

Det ansvar som jeg appellerer til, at vi som danskere skal påtage os for vores eget liv, det ansvar appellerer jeg også til, at man som ny borger i Danmark skal påtage sig. Jeg forventer, at man som flygtninge eller indvandrer i Danmark gør sit ypperste for at integrerer og assimilere sig – at man gør sit ypperste for at bidrage konstruktivt til det land, som har givet én en ny chance i livet, en chance for at leve i fred og med grundlovssikrede frihedsrettigheder. Og ønsker man ikke demokrati, frihed, fred og lighed så skal man ikke bo i Danmark.

Jeg ønsker at styrke Danmarks internationale position som værende et land, der går forrest i kampen for lige rettigheder til alle over alt. Dette indebærer et langt større internationalt samarbejde i FN-regi – herunder FN-drevne flygtningelejre i nærområderne over alt i verden, hvor der måtte være behov for hjælp og en opprioritering af det humanitære arbejde samt genopbygning af de krigshærgede lande, således at de som er flygtet først og fremmest kan vende hjem og være med til at genopbygge deres liv i deres eget hjemland.

Alt dét og meget mere ønsker jeg at kæmpe for sammen med Det Konservative Folkeparti.