Asfalt på Rindumvej mellem Ndr. Ringvej og Novej

Kommer der nyt asfalt på i år – eller skal vejen med formentlig kommunens ringeste belægning – vente endnu 1 år – eller måske flere?

For et par år siden – blev der lavet rabatter, så de bundløse huller i rabatten blev fyldt op med fast lag. Vi var mange, der troede, at vejen herefter ville få en ny tiltrængt asfaltbelægning, men i stedet lappede man igen hullerne i belægningen.
Efterfølgende er der lappet og lappet på den slidte asfalt. Det er ikke muligt at reparere mere – ej heller at give vejen en stenbelægning.
Kun ny asfalt kan få vejen tilbage på brugbar standard.

Det er ikke lykkedes mig at få oplyst, hvornår der vil komme ny belægning på denne strækning, der er meget brugt af trafikanter – ikke mindst fra No, Hee og Hover på vej mod Ringkøbing.