Lige muligheder i alle dele af Naturens Rige

Det er vigtigt, at vi fremadrettet får en mere lige fordeling vedrørende udviklingen mellem land og by. Her tænker jeg på investeringer i offentlige byggerier, turisme, vejanlæg, solcelleparker, vindmølleparker, byudvikling, naturperler osv.  

Det forudsætter, at der investeres i udvikling af ideer og tanker og involvering af lokale kræfter og ildsjæle. Kommunens arbejde og proces med udviklingen af lokale helhedsplaner er f.eks. et godt dialog- og udviklingsværktøj. Det er mit klare indtryk, at helhedsplanen i Kloster har været igennem en god proces med stor involvering fra borgerne. Det er et spændende oplæg, som er præsenteret for den fremtidig udvikling af Kloster. Enkelte andre sogne har været igennem eller er på vej med helhedsplaner, som også gerne skulle udvikle sig til projekter fremover.   Hover er i gang med et arbejdet som omdannelseslandsby. Også her forventes et godt resultat.  

Lokale helhedsplaner bør løbende udbredes til alle områder i kommunen.

Det er vigtigt, at vi i landområderne får andet end vindmølle- og solcelleparker at se på. 

I relation til turisme bør der ikke kun være fokus på vestkysten, men der skal skabes bæredygtig indlandsturisme i hele kommunen med respekt for, at vi bor i Naturens Rige.