Dét vil vi arbejde for....

Stærke centerbyer og levende lokalsamfund

Konservative støtter helhedsorienterede lokale udviklingsplaner i hele kommunen. Samspillet mellem centerbyer og lokalsamfund skal samtidig styrkes til fordel for alle parter og understøttes af en transportmæssig og digital infrastruktur, der binder by og land bedre sammen.

Velfærdsmæssige kerneydelser først

Konservative prioriterer velfærdsmæssige kerneydelser som f.eks. børnepasning, skoler, ældrepleje, omsorg for udsatte, hjælp til handicappede og psykisk syge samt støtte til vore kulturinstitutioner og fritidsliv fremfor enkeltstående prestigeprojekter og pleje af særinteresser.

Omsorg og værdighed for vore ældre

For Konservative er omsorg, værdighed og selvbestemmelse for vore ældre en mærkesag. Og det gælder uanset, om det handler om råd og vejledning fra kommunen, egnede ældreboliger, lægebesøg og vagtlægeordning, sygehusophold, hjemmepleje eller plejehjem.

Grøn omstilling – med fornuft

Konservative ønsker en grøn omstilling baseret på sund fornuft, bedre og mere langsigtet overordnet planlægning samt afbalancerede løsninger, der prioriterer reel klimaeffekt, hensyn til naturværdier, berørte borgere og lokalsamfund samt virksomhedernes konkurrenceevne.

Gode rammer og vilkår for erhvervslivet

Konservative ønsker, at Ringkøbing-Skjern skal være landets mest erhvervsvenlige kommune. Bedre infrastruktur, hurtigere sagsbehandling, støtte til virksomheder og erhvervsfremmende initiativer, tiltrækning af nye virksomheder og arbejdskraft og flere udliciteringer.

Styrket borgerinddragelse og større åbenhed

Hverken den enkelte borger, lokalsamfund eller næringsdrivende skal føle sig tilsidesat, afskåret fra indsigt eller føle sig ”kørt over af det offentlige”. Derfor ønsker Konservative at styrke borgerinddragelse og sikre mere gennemsigtige beslutningsprocesser.

Lennart Qvist – Ringkøbing – Spidskandidat 
Erhverv: Selvstændig og Byrådsmedlem
Mærkesager: Mere fokus på kernevelfærd – ældrepleje, skoler og børnepasning ● Bedre planlægning af veje, vindmøller , solceller og turistprojekter – start dialogen tidligere
Kontakt: 22 63 04 96, pol.byrleqvi@rksk.dk                                                        

Hans Jakob Appel – Ringkøbing
Erhverv: Gymnasieelev
Mærkesager: Mere liv for byens unge, bl.a. gennem et stærkt foreningsliv ● Tryghed for alle, drenge og piger, dag som nat ● En foregangskommune på det grønne område
Kontakt: 23 86 76 64, hj.12appel@live.dk

Irvin Christensen – No
Erhverv: Selvstændig, pens. politikommissær
Mærkesager: Lige muligheder for alle fra land og by ● Åbenhed og ægte nærdemokrati før alle beslutninger ● Miljø/klimapolitik og
ældre borgere prioriteres
Kontakt: 23 11 51 21, irvinemmervadt@hotmail.com
Hjemmeside: https://ringkobing-skjern.konservative.dk/irvinchristensen/

Arne Høj – Hanning
Erhverv:
Folkeskolelærer
Mærkesager: Fokus på at løfte kommunens små lokalsamfund fx ved at flytte 7. klasserne tilbage ● Udfordre kassetænkning og et stift system  – respekt for mennesker ● En aktiv erhvervspolitik med gode forhold for  virksomhederne ● Socialt ansvar
Kontakt: arnelav@godmail.dk

Susanne Høj – Hvide Sande
Erhverv: Pensionist 
Mærkesager: Fokus på kerneydelser, ældreomsorg , boligformer til alle ældre ● Øget befolkningstilvækst og tiltrækning af arbejdskraft ● Bedre infrastruktur, bæredygtig turismeudvikling og tidlig borgerinddragelse
Kontakt: 30 46 94 80, suset153@gmail.com

Bjarne Højlund – Rimmerhus
Erhverv:
Selvstændig
Mærkesager: Vi er naturens rige – det skal vi leve op til ● Bedre vilkår og hurtigere sagsbehandling for vores små virksomheder ● Flere varme hænder til vores børn og ældre
Kontakt: bjarne@barney.dk

Helene Højmark – Ringkøbing
Erhverv:
Selvstændig, tidl. social og sundhedsassistent
Mærkesager: Sund skolegang til alle børn og unge ● Tryghed i alderdommen, mød borgeren, der hvor borgeren er ● Fokus på udvikling af turisterhvervet og flere gratis parkeringspladser i Ringkøbing
Kontakt29 62 71 78, helenehoejmark@gmail.com

Niels Peter Jensen – Skjern
Erhverv:
Landinspektør
Mærkesager: Bedre ældrepleje og hjemmehjælp uden kontrol-
skemaer ● Nej til nedklassificering af offentlig vej til privat fællesvej ●
Vedvarende energiformer skal ikke skæmme naturen  
Kontakt: 29 64 82 50  – Hør hvordan og hvorfor

Esther Haubjerg Jørgensen – Ringkøbing
Erhverv
: Selvstændig
Mærkesager: Dialog, lyt, og tidlig borgerinddragelse ● Ordentlig og respektfuld socialpolitik ligger mig meget på sinde ● Innovative forslag til opgaveløsninger – tænk ud af boksen
Kontakt: 21 42 82 09, ehj@hv-transport.dk

Karsten G. Lassen – Ringkøbing
Erhverv:
Salgskonsulent
Mærkesager: Øget bosætning i hele kommunen, styrker kommunens indtægtsgrundlag ● Beskæftigelse, erhverv og iværksætteri, flere arbejdspladser = mere velfærd ● En fri og tryg alderdom, vælge mellem flere kvalitetstilbud
Kontakt: karstenglassen@gmail.com
Hjemmeside: https://ringkobing-skjern.konservative.dk/karstenglassen/

Lars Elkjær Nielsen – Tarm
Erhverv:
Pensionist
Mærkesager: En erhvervsorienteret kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed ● Aktiv dialog med nuværende og potentielle nye virksomheder ● Tiltrækning af arbejdskraft  ● Et godt liv for alle borgere i hele kommunen
Kontakt: 20 29 21 46, elkjaer46@hotmail.com