Niels Peter Jensen

  Byrådskandidat

  Om mig:

  Mit udgangspunkt var tømrer- og trælastvirksomheden i Astrup. Jeg er uddannet landinspektør i 1976 fra Landbohøjskolen og har siden arbejdet dels i privat landinspektørvirksomhed, dels i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og i Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen. Er nu bosat i Skjern, hvorfra jeg driver et lokalt skovbrug på ca. 85 ha. Har senest givet en hånd med i arbejdet med Den Grønne Korridor Skjern.

  Mine mærkesager:

  1. Bedre ældreomsorg

  2. Langsigtet plan for afvikling af kæmpevindmøller på land

  3. Sikring af Skjern og Ringkøbing imod oversvømmelse