Frihed til familien og gode opvækstvilkår for børn og unge

Vi har muligheden for at skabe nogle af de bedste opvækstmuligheder i Danmark, hvor vi skal sikre, at der er fleksibilitet og rummelighed med udgangspunkt i den enkeltes behov, så der er plads til såvel de stærke, som dem der har brug for støtte.