Tryghed og omsorg

Vi skal værne om vores børn og ældre i samfundet. Der skal ske en styrkelse af den kommunale sagsbehandling på familieområdet og en styrkelse af hele den forebyggende indsats. Og vi skal alle kunne gå en værdig alderdom i møde. God omsorg og pleje samt hænder og hjerter nok til samvær og hygge skal være en selvfølge.