Flere hænder – mere arbejdskraft

Af Esther Haubjerg Jørgensen, Tangsvej 21, Ringkøbing, Byrådskandidat for De Konservative

Til vælgermødet i Spjald onsdag aften var udenlandsk arbejdskraft til debat. Vi kan nu høre og læse om store vanskeligheder med at finde arbejdskraft indenfor hjemmepleje, sygepleje, restaurationsbranche, turistområder osv.

Det er en alvorlig sag, hvis ikke vi har varme hænder i plejen, ja, og også kan have cafeer og restauranter i vores kommune. I Ølstrup, Kloster og Borris har man allerede nu stor erfaring i, hvordan man hjælper ny-tilflyttere fra andre lande. Vi har mange frivillige rundt omkring, som hjælper med sprog, økonomi, kultur og kontakt til det offentlige.

Mange af vores skoler og børneinstitutioner har personale, der arbejder med og udvikler det gode samarbejde på tværs af kultur og sprog. Vi må ikke glemme, at det er ganske vanskeligt at flytte til et andet land, hvor alt er fremmed.

Niels Kjeldtoft, en fantastisk mand i Spjald, som i en årrække har arbejdet med at understøtte unge, slog et slag for at administration fylder rigtig meget; fremfor at bruge tiden direkte til at hjælpe den unge. Disse unge kan netop også være meget mere i spil på arbejdspladser, hvis de rette arbejdsopgaver tilrettelægges. Og det tager naturligvis tid; og administration i denne sammenhæng virker som et klods om benet.

Personligt har jeg igennem mine 5 år som selvstændigt haft praktikaner både nytilflyttere og andre med særlige udfordringer, i min Cafe Teske. Jeg glæder mig meget over de kvinder, som oplevede succes; og ja, der var også nogle, hvor arbejdet ikke var noget for dem.

Sådan har mange gjort erfaringer. Jeg tror, at det er en vigtig kommunal opgave at samle disse erfaringer, så ”alt ikke skal opfindes første gang”. Den viden, erfaring og ressourcer der findes ude omkring skal bruges til at være målrettet på god tilpasning i vores kommune; og dermed opnå mere arbejdskraft. Det må være en vigtig indsatsområde i det nye byråd.