Lokalisering af Skolen i Skjern må genovervejes i 2022

Af Niels Peter Jensen, Grønningen 18, Skjern, kandidat til KV21 for Det Konservative Folkeparti

Hvis jeg kommer i byrådet i næste periode, vil jeg fremhæve fordelene ved Børne- og Familieudvalgets scenarie 3: Fuld faseopdeling med 0.-6. klassetrin på afd. Enghavevej og 7.-9. klassetrin på afd. Klostervej.

Det er der 11 rigtig gode grunde til, som jeg håber forældre og skolebestyrelse vil være med til at diskutere igen efter kommunevalget. Mine begrundelser:

1. Vi undgår nybyggeri, bortset fra tilbygning på Skjernåskolen. Begge folkeskoleafdelinger er tilsammen store nok til i alt 750 elever.

2. Vi undgår at flytte Skjernåskolen i en tid, hvor der er tendenser til at flytte både det ene og det andet til Ringkøbing. Uden flytning er vi sikre på, at mange arbejdspladser forbliver i Skjern.

3. Begge folkeskoleafdelinger er ifølge administrationen opført i holdbare materialer og er udmærkede bygninger også ud fra et driftsmæssigt perspektiv. Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune, Ejendomscentret: ”Skolen i Skjern – Notat med opsamling på 3 scenarier for Skolen i Skjern.”

4. Der er fine udearealer på og ved begge skoleafdelinger.

5. Der er den flotteste og sikreste skolevej ad stierne i Den Grønne Korridor med adgang direkte til begge skolegrunde.

6. Der er i 2019-’20 investeret betydeligt i skolernes ventilation og ovenlys i form af rytterlys.

7. Der bliver ikke brug for mere skolekapacitet vest for jernbanen, idet Skjern i fremtiden må udvikle sig imod øst. Mod vest er terrænet for lavt og truet af oversvømmelse.

8. Opdatering af Skjernåskolen kan påbegyndes allerede i 2022 for de hertil reserverede budgetmidler (40 mill. kr.)

9. Fuldstændig totalrenovering af begge skoleafdelinger kan påbegyndes straks, når kommunens budget tillader det.

10. Nybyggeri i samme gode kvalitet som de nuværende folkeskolebygninger har lange udsigter, idet det nuværende byråd intet har afsat hertil. Måske vil forældrenes skolebørn i dag aldrig komme til at gå på en nybygget skole i Skjern.

11. I disse tider bør vi også tænke på klimaaftrykket af hensyn til børn og børnebørns fremtid. Jeg skal bare henlede opmærksomheden på, at der er en betragtelig besparelse på CO2-udslippet ved at følge mit forslag.